Profile

Bio

Trang tin cá nhân chia sẻ kiến thức về y tế, sức khỏe của Bác Sĩ Lê Thị Nhài. BS.CKI. Lê Thị Nhài hiện đang công tác tại Phòng Khám Thái Hà, địa chỉ: số 11 Thái Hà – Trung Liệt – Đống Đa – Hà Nội
https://www.linkedin.com/in/le-thi-nhai
https://www.facebook.com/nhai.lethi.75033
https://twitter.com/bacsilethinhai

Location

Hà Nội

Website

https://bacsilethinhai.webflo...

Moderator Tools

Mark as Spammer