Profile

Bio

Thông tin cửa hàng:
Địa chỉ 1: 182A Song Hành QL22, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12

Địa chỉ 2: 11A Song Hành QL22, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12

Giờ làm việc:
Thứ Hai: 08:00–21:00
Thứ Ba: 08:00–21:00
Thứ Tư: 08:00–21:00
Thứ Năm: 08:00–21:00
Thứ Sáu: 08:00–21:00
Thứ Bảy: 08:00–21:00
Chủ Nhật: 08:00–21:00
Điện Thoại: 090 669 55 46
Website: https://dienmayphatdat.vn/
Kết nối với Điện Máy Phát Đạt:
https://www.facebook.com/dienlanhphatdat182/

Website

https://dienmayphatdat.vn/

Moderator Tools

Mark as Spammer